Pragnienia urojone i nie

Prawie dwa i pół tysiąca lat temu Epikur z Samos zwrócił uwagę, że „wśród naszych pragnień jedne są naturalne, a inne urojone, a wśród naturalnych jedne są ponadto konieczne, a inne tylko naturalne; wśród koniecznych można wyróżnić takie, które są konieczne do szczęścia, następnie pragnienia konieczne dla spokoju ciała i wreszcie konieczne dla samego życia”. Sztuka szczęśliwego życia, twierdził, opiera się na trafnym rozpoznaniu natury każdego z naszych konkretnych pragnień. Ale – to właśnie jest sztuką…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *