O mnie

Filozofuję i medytuję już prawie trzydzieści lat. 

Studia filozoficzne ukończyłem na Uniwersytecie Jagiellońskim w 1997 roku. W tym samym roku ukończyłem też studia z teologii na ówczesnej Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. W 2002 roku uzyskałem na UJ doktorat z filozofii, a w 2012 – na tej samej uczelni – habilitację.

Obecnie pracuję – filozofuję i uczę studentów – w Akademii Ignatianum w Krakowie. Zajmuję się głównie, choć nie tylko, filozofią religii i egzystencjalnym znaczeniem filozofii. 

Filozofuję więc w przestrzeni akademickiej, ale także – coraz bardziej – w codziennym życiu. Od początku bliska mi była wizja filozofii łączącej wysiłek intelektualny z ćwiczeniem duchowym i egzystencjalnym zaangażowaniem, otwartej na wzajemne wpływy z tradycjami określanymi dziś jako religijne. Takiej, jaką rozwijał Sokrates i Platon, stoicy i neoplatonicy, później Ojcowie Kościoła, a także takiej jaka dominowała w kulturach Indii i Dalekiego Wschodu. Wzorcowym filozofem w tym sensie jest – jak pisze Platon w „Uczcie” – Eros: pół-bóg, który łączy sprawy ludzkie z boskimi.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Doradztwa Filozoficznego.

Jestem nauczycielem mindfulness certyfikowanym przez Mindfulness Association Polska. Przeszedłem pełną ścieżkę szkolenia własnego, składającą się z Certyfikowanego Kursu Mindfulness (uważności), Certyfikowanego Kursu Compassion (współczucia) i Certyfikowanego Kursu Insight (wglądu), a także ścieżkę nauczycielską.

Prowadzę 8-tygodniowe kursy życia opartego na uważności (Mindfulness Based Living Course – MBLC), a także krótsze warsztaty (m.in. dla Polskiego Towarzystwa Terapii Dialektyczno-Behawioralnej)

Jestem trenerem umiejętności DBT® i liderem rodzinnym programu Family Connections™ , członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Dialektyczno-Behawioralnej.

Jestem chrześcijaninem. W tradycji chrześcijańskiej najważniejsza jest dla mnie kontemplacyjna mądrość ojców pustyni, hezychastów i późniejszych mistyków, zwłaszcza Mistrza Eckharta. Od trzydziestu lat praktykuję medytację chrześcijańską inspirowaną tymi nurtami duchowymi. Bardzo wiele zawdzięczam jednak również mądrości ludzi podążających drogami innych religii – tych, których spotkałem osobiście i tych, którzy żyli przed nami i zostawili swoje pisma. Szczególnie bliska jest mi tradycja buddyjska.

Od kilkunastu lat jestem zaangażowany w międzyreligijne studia nad duchowością i mistyką prowadzone w ramach “The Elijah Interfaith Institute”. Coraz bardziej przekonuję się, że w filozoficzno-życiowych poszukiwaniach warto uczyć się umiejętnie czerpać inspiracje z różnych tradycji duchowych.

Na drodze poszukiwania mądrości najwięcej zawdzięczam jednak mojej Żonie i trójce (teraz już dorosłych) dzieci.

Sporo piszę, najczęściej w „Tygodniku Powszechnym”, który jest moim drugim miejscem pracy.