Piotr Sikora

Mindfulness

Uważność (mindfulness) – to świadomość tego, co się dzieje, wtedy, kiedy to się dzieje; świadomość nieosądzająca – która pozwala przychodzić temu, co przychodzi, być temu, co jest, odchodzić temu, co odchodzi…
Uważność – to umiejętność, która pozwala przeżywać życie w całej jego pełni: rozpoznawać swoje emocje, impulsy z ciała, ale także nie zawsze uświadamiane schematy myślowe; budować głębokie relacje; cieszyć się intensywniej tym, co satysfakcjonujące i przyjemne; radzić sobie lepiej z ciemną stroną życia: bólem, stresem, trudnymi problemami…

Sztuka życia filozoficznego to sztuka życia uważnego…

Uważność warto ćwiczyć. Dobrze to robić w grupie, dlatego zapraszam na 8-tygodniowe kursy uważnego życia (Mindfulness Based Living Course).

Kurs obejmuje:
8 dwugodzinnych spotkań co tydzień
1 dzień mini-odosobnienia w ciszy (najczęściej sobota od 9-tej do 15-tej lub od 10-tej do 16-tej) poświęcony na bardziej intensywną praktykę.

Kameralne grupy – max 10 osób

Miejsca spotkań – Kraków, ul. Napoleona Cybulskiego (dokładny adres podaję przy zapisie na kurs) lub on-line (Zoom)

Terminy kursów są ogłaszane na moim profilu na fb. Możesz też o nie zapytać kontaktując się ze mną przez e-mail (pj.sikora@gmail.com) lub telefon (509 586 897)

Dialog filozoficzny

Co to

Dialog filozoficzny to rozmowa, której celem jest głębsze przemyślenie podstawowych poglądów na temat siebie i świata oraz rozwój umiejętności prowadzenia samodzielnych poszukiwań światopoglądowych i religijnych, a także podejmowania autonomicznych decyzji moralnych.

W trakcie dialogu nie daję porad i nie dostarczam gotowych rozwiązań i odpowiedzi. Raczej stawiam pytania, zwracam uwagę na ważne punkty światopoglądu lub rozumowania rozmówcy, ewentualnie sugeruję pewne możliwe drogi myślenia. Korzystam przy tym ze swojej wiedzy filozoficznej i doświadczenia w filozofowaniu, co jednak nie stawia mnie w pozycji nauczyciela czy eksperta. Moją rolą, filozofującego partnera rozmowy, jest pomoc drugiemu jej uczestnikowi w samodzielnym, lepszym rozeznaniu się we własnych poglądach i w tym, jak wpływają one na jego życie oraz w świadomym i wolnym procesie ewentualnego krytycznego ich przemyślenia i przeformułowania.

Forma

Godzinna sesja rozmowy (prowadzona on-line przez: Skype, Zoom, Webex).

Ilość sesji i częstotliwość spotkań – do indywidualnego ustalenia.

Dla kogo

  • Zastanawiasz się, co jest w Twoim życiu ważne, a co mniej…
  • Nurtują Cię fundamentalne pytania: o sens życia, naturę miłości, dobro i zło…
  • Chcesz podejmować życiowe, moralne decyzje samodzielnie, ale w sposób przemyślany i uzasadniony…
  • Rodzą się w Tobie pytania i wątpliwości religijne i duchowe…
  • Szukasz sensu tego, co dzieje się z Tobą i wokół Ciebie…
  • Po prostu lubisz myśleć i poszukiwać…

Dialog filozoficzny może być dla Ciebie

O mnie

Filozofuję i medytuję już prawie trzydzieści lat. 

Studia filozoficzne ukończyłem na Uniwersytecie Jagiellońskim w 1997 roku. W tym samym roku ukończyłem też studia z teologii na ówczesnej Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. W 2002 roku uzyskałem na UJ doktorat z filozofii, a w 2012 – na tej samej uczelni – habilitację.

Obecnie pracuję – filozofuję i uczę studentów – w Akademii Ignatianum w Krakowie. Zajmuję się głównie, choć nie tylko, filozofią religii i egzystencjalnym znaczeniem filozofii. 

Filozofuję więc w przestrzeni akademickiej, ale także – coraz bardziej – w codziennym życiu. Od początku bliska mi była wizja filozofii łączącej wysiłek intelektualny z ćwiczeniem duchowym i egzystencjalnym zaangażowaniem, otwartej na wzajemne wpływy z tradycjami określanymi dziś jako religijne. Takiej, jaką rozwijał Sokrates i Platon, stoicy i neoplatonicy, później Ojcowie Kościoła, a także takiej jaka dominowała w kulturach Indii i Dalekiego Wschodu. Wzorcowym filozofem w tym sensie jest – jak pisze Platon w „Uczcie” – Eros: pół-bóg, który łączy sprawy ludzkie z boskimi.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Doradztwa Filozoficznego.

Jestem nauczycielem mindfulness certyfikowanym przez Mindfulness Association Polska. Przeszedłem pełną ścieżkę szkolenia własnego, składającą się z Certyfikowanego Kursu Mindfulness (uważności), Certyfikowanego Kursu Compassion (współczucia) i Certyfikowanego Kursu Insight (wglądu), a także ścieżkę nauczycielską.

Prowadzę 8-tygodniowe kursy życia opartego na uważności (Mindfulness Based Living Course – MBLC), a także krótsze warsztaty (m.in. dla Polskiego Towarzystwa Terapii Dialektyczno-Behawioralnej)

Jestem trenerem umiejętności DBT® i liderem rodzinnym programu Family Connections™ , członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Dialektyczno-Behawioralnej.

Jestem chrześcijaninem. W tradycji chrześcijańskiej najważniejsza jest dla mnie kontemplacyjna mądrość ojców pustyni, hezychastów i późniejszych mistyków, zwłaszcza Mistrza Eckharta. Od trzydziestu lat praktykuję medytację chrześcijańską inspirowaną tymi nurtami duchowymi. Bardzo wiele zawdzięczam jednak również mądrości ludzi podążających drogami innych religii – tych, których spotkałem osobiście i tych, którzy żyli przed nami i zostawili swoje pisma. Szczególnie bliska jest mi tradycja buddyjska.

Od kilkunastu lat jestem zaangażowany w międzyreligijne studia nad duchowością i mistyką prowadzone w ramach “The Elijah Interfaith Institute”. Coraz bardziej przekonuję się, że w filozoficzno-życiowych poszukiwaniach warto uczyć się umiejętnie czerpać inspiracje z różnych tradycji duchowych.

Na drodze poszukiwania mądrości najwięcej zawdzięczam jednak mojej Żonie i trójce (teraz już dorosłych) dzieci.

Sporo piszę, najczęściej w „Tygodniku Powszechnym”, który jest moim drugim miejscem pracy.

Kontakt

Miasto w którym mieszkam i pracuję to Kraków.

Kontakt ze mną najłatwiej nawiązać telefonicznie lub przez e-mail:

(+48) 509586897

pj.sikora@gmail.com