Namiętności i wyobrażenia

Ewagriusz z Pontu stawia kwestię: 

„Należy rozważyć, czy wyobrażenia wywołują namiętności, czy też namiętności – wyobrażenia. Jednym bowiem ten pierwszy pogląd wydaje się słuszny, innym zaś drugi”.

Kwestia ta jest – wedle tego starożytnego mnicha-filozofa – niezwykle ważna, gdyż namiętności – rozumiane jako bezosobowe, psycho-biologiczne mechanizmy – nie pozwalają na osiągnięcie pełni wolności, zaś wyobrażenia – różnicują, „pstrokacą” umysł, niszcząc jego prostą jedność, w której odbija się absolutny byt Boga. 

Jeśli więc dla kogoś kwestie wolności i poznania Absolutu są ważne – to może warto by rozważył(a) pytanie postawione przez Ewagriusza.